Universal Studios Hollywood

สตูดิโอ ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก มีอายุมากกว่า 50 ปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ Theme Park จะเป็นการจำลองฉากที่สำคัญจากภาพยนตร์ต่าง ๆ มาไว้ให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสัมผัสถึงบรรยากาศของการถ่ายทำจริงในภาพยนตร์แต่ละ เรื่อง อีกส่วนจะเป็น CityWalk โซนของแหล่งความบันเทิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจากแบรนด์ดังระดับโลก ร้านอาหาร คลับ โรงภาพยนตร์