สัมภาษณ์ คุยกับ “ฝน วีระสุนทร” ทีมงานไทยในแอนิเมชัน Disney “Raya and the Last Dragon”

Walt Disney Animation Studios ก็เลือกเอาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกว่าภูมิภาคอาเซียนบ้านเรา มานำเสนอในแอนิเมชันเรื่องล่าสุด Raya and the Last Dragon

ที่ว่าด้วยเรื่องของเมืองสมมติ “คูมันตรา” ที่มีมนุษย์และมังกรอาศัยร่วมกัน แต่แล้วกลับมีพลังชั่วร้ายหมายคุกคามดินแดน เหล่ามังกรจึงได้สละตัวเองเพื่อยับยั้งเอาไว้ จนกระทั่ง 500 ปีต่อมา พลังชั่วร้ายได้กลับมาอีกครั้ง “รายา” หญิงสาวนักรบสันโดษ และตุ๊กตุ๊ก ตัวนิ่มคู่ใจ จึงต้องออกตามหา “ซิซู” (ได้แรงบันดาลใจจาก “พญานาค”) เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเมืองและผู้คนที่แตกแยกกลับมารวมกันอีกครั้ง

และก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า ใน Raya and the Last Dragon นี้ มีทีมงานชาวไทยที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานของ Disney ด้วย นั่นก็คือ ฝน-ประสานสุข วีระสุนทร หรือ Fawn Veerasunthorn หนึ่งในทีมงานชาวไทยที่ทำงานในตำแหน่ง Head of story ดูแลงานด้านเนื้อหาและบทของแอนิเมชันเรื่องนี้ด้วย